Vývoj hardware a software

vyvoj_rozcestnik
lcd
RS_NG_6_obr2

Oddělení se zabývá vývojem softwaru pro námi vytvořený řídicí systém, který řídí průmyslové stroje, výrobní a montážní linky a další automatizační techniku. Software vytváříme ve vývojovém prostředí MPLAB (programovací jazyk C). Následuje implementace programu do řídícího systému, seřízení a odzkoušení programu při realizaci výrobní linky.

Dále se zabýváme vývojem vizualizačního systému pro sběr dat a monitorování výrobního procesu. K tomuto účelu používáme vývojové prostředí Microsoft Visual Studio (programovací jazyk C#). Mezi další činnosti patří návrh a výroba elektronických zařízení, návrh embedded systému prostřednictvím mikrokontroléru PIC, výroba měřících testerů, kontrolních pracovišť, odporové měření výšky, moduly pro měření kapacit, ovladače pro řízení dávkování lepících hmot.

Významného úspěchu jsme dosáhli vyvinutím svařovacího generátoru pro bodové odporové svařování. Jeho nasazení do automatizovaného výrobního procesu výrazně zefektivnilo práci při výrobě.